5Rytmer barneworkshop

5Rytmer barneworkshop med Loan TP Hoang der rytmer, pust og kropp er med på å åpne opp for barnas evne til gi og få oppmerksomhet, og til å følge og lede hverandre. Detter er basiske egenskaper som er nærende for barnas skaperglede og følelse av fellesskap.