Årets festivalkunstner: Stig Olav Tony Fredriksson

Kunst utenfor den kapitalistiske samfunnsstrukturen, er det mulig? DIY kunstneren Stig Olav Tony søkte «off grid» i kunstverden og endte opp i Pajala. Fredriksson var tidligere aktiv på Hausmannskvartalet og hadde sin første utstilling i sitt eget navn på Taxi Take Away i Oslo.

Tony har aldri satt sin fot på noen kunstskole i håp om å utvikle sitt eget uttrykk, uten risiko for å bli et branding eller et produkt tilhørende et visst akademi fant han likevel fram til tanken om «kunst for kunstens skyld», ikke for profitt.

Gjennom graffiti og street art har han funnet en god måte å nå mennesker med et budskap som gjør folk oppmerksomme på et altfor lettsindig forhold til sosial urettferdighet og andre sosiale problemer som han anser som viktige å forandre.

I dag har «gamle-Per» etablert seg for å passe inn på en allright måte i hamsterhjulet som driver oss alle utarmet av den «kulturelle kapital» og hierarkisk tilhørighet i kunstverdenen og som fortsatt går i kolonimakten ærend i det høye nord. Der stiller den lille mot den lille og tar bort fokus fra de virkelige truslene for å innta vår silhuett i skikkelse av en visnende physalis.