Beddari

Beddari er basert i Oslo og har siden 2014 operert i visesangens terreng med halv-melankolske og hverdagspoetiske tekster. I 2017 gjorde de en oppgradering i retning blytung folk. Med en blodig blanding av russisk polka og finsk tango, brøyter de seg vei inn i galskapens univers, med fokus på historiefortelling. Ivar Beddari og gutta dykker inn i karakterperspektiv og inspiserer mennesket bak deres påtatte maske, mens de samtidig holder på røttene og lar seg inspirere av den mangfoldige kulturen rundt treriksrøysa oppi nord-norge hvor finsk, russisk og norsk folkemusikk ligger likestilt og flyter i blodet. Alt runger høyt på finnmarksdialekt.