Hovedseminar: Karlsøya 2068

Årets hovedseminar Karlsøya 2068 handler om hvordan man kan revitalisere Karlsøya. Utgangspunktet er de utopiske visjonene til de som flyttet til Karlsøya på 70- og 80-tallet sett i lys av de seneste års erfaringer fra økolandsbyer, alternativ by- og bygdeutvikling og sosialt entreprenørsskap.

Økolandsbyer for å se på hvordan man kan bygge og bo på miljøvennlige måter med nærhet til naturen. Med dagens kontekst av klimakrise så er miljøvennlige og økologiske levemåter ikke lenger kun forbeholdt alternative hippier, men en del av en tvingende nødvendig omstilling i alle deler av samfunnet. Ved hjelp av metodikk fra sosialt entreprenørskap vil seminaret se på hvordan man kan etablere arbeidsplasser som lar verdiskapningen bli igjen i lokalsamfunnet.

Det store spørsmålet gjennom seminaret er hvordan de originale ideene om alternativt landbruk og livsstil fra 1968 kan være relevante 50 år etter. Og hvordan metodikk fra sosialt entreprenørsskap og erfaringer fra økolandsbyer kan gi disse ideene nytt liv, som kan lede mot en ny framtid på Karlsøya. Og ikke minst, hvordan dette ikke bare kan være relelvant for Karlsøya, men for alle små bygdesamfunn som sliter med fraflytting. avfolking og mangel på arbeidsplasser.

Karlsøya 2068 foregår på Festivalhuset lørdag 30. juni.

Seminar på Karlsøyfestivalen

Foredragsholdere

Image

SARAH PROSSER
TØYEN UNLIMITED

Sarah Prosser jobber med innovasjon og sosialt entreprenørsskap i Områdeløft Tøyen.

Sosialt entreprenørskap handler om å etablere virksomheter som er økonomisk bærekraftige men med et overordnet sosialt formål. På Tøyen handler det mye om å styrke de sosiale strukturene. Men det kan også være å revitalisere et lite bygdesamfunn. Hun har et særlig fokus på å bruke de ressursene og talentene som allerede finnes lokalt. Og på å sikre at verdiskapingen blir igjen i det lokalsamfunnet der de hentes ut.


Image

BIRGER BULL
TROMS BONDE OG SMÅBRUKARLAG

Birger Bull og kona startet opp drift i 2008 med tomme hender og masse pågangsmot. De kjøpte 12 ammekyr og startet opp i en tom plansilo. I 2009 bygde de sitt første fjøs, en stålhall som i dag er redskapshus. De begynte umiddelbart arbeidet med å bygge større besetning og lage sin egen merkevare, BullAngus!

Like etter begynte de planlegging av nytt fjøs. De endte opp med en rund form. Grunnen var mindre mekanisering, god oversikt i fjøset og bedre utnyttelse av plass, i tillegg til at de syntes det så flott ut. I ekte gründerånd fant de en arkitekt som var villig til å tegne det utradisjonelle fjøset og lette selv Europa rundt etter byggematerialer for å kunne realisere fjøset.


Image

IACOB SØMME
SVARTLAMON

Norge har historisk sett en stor tradisjon for at man bygger sine egne hus, men dessverre er dette en tradisjon som er på vei inn i glemmeboka. Iacob Sømme er en av selvbyggerne som har bygd sitt eget hus i eksperimentboligene på Svartlamon. Boligene er bygd svært miljøvennlig og med mye gjenbruksmaterialer. Det er sånn sett en erfaring med husbygging som kan være inspirerende for framtidige boligbyggere på Karlsøya.


Image

INSKE DE BUHR
DEBIO

Inske de Buhr er småbruker og jobber med å sertifisere bærekraftige og økologiske produksjoner for Debio. Hun vil fortelle om småskala økologisk jordbruk under lokale Nord-Norske forhold.


Image

OLE LYKKE
CHRISTIANIA

Ole Lykke var med i fristaden Christiania nesten fra begynnelsen. Han er lokalhistoriker og engasjert Christianitt. Han vil fortelle om hvordan visjonene fra oppstarten av Christiania har endret seg imøtet med nåtidige utfordringer.


Image

RUCA MAASS
SVARTLAMON

Ruca Maass har nylig fullført sin doktorgrad ved NTNU Senter for helsefremmende forskning, samtidig som hun har vært småbarnsmor og bodd på Svartlamon. Hun vil fortelle om historien til Svartlamon og hvordan de har drevet sosial nabolagsutvikling der.