LA LUCHA SIGUE! – Latin-Amerikansk motstand og norske investeringer

Gjennom Norfund investerer den norske staten tungt i utviklingsprosjekter i Mellom-Amerika. I vår økte regjeringa Norfunds midler med 50%, slik tar utviklingspolitikken sikte på mer bistand gjennom privat sektor. Dette har enorme konsekvenser for folkene som berøres av norske bistandsmidler. Landran, kriminalisering av sosial protest og drap knyttes ofte direkte til Norfunds investeringer.

Mari Beitnes, Frøya Torvik og Yngve Heiret har erfaring fra solidaritetsarbeid med mellomamerikanske grasrotsbevegelser. De kommer til Karlsøya for å snakke om norske investeringers konsekvenser i Mellom-Amerika. Samtidig vil de fokusere på alternativene som sosiale bevegelser bygger i regionen, og hvordan globale solidaritetnettverk kan skape alternativer til den globaliserte kapitalismen.

Latin-Amerikagruppene holder seminar og innledning på Festivalhuset torsdag 18.00. 

Foto: Ingrid Fadnes

Programmet er todelt med en innledende presentasjon torsdag 18.00, og med oppfølgende diskusjon som en del av lørdagens hovedseminar om internasjonal motstand og sosiale bevegelser.

http://www.latin-amerikagruppene.no/