Informasjon om Karlsøyfestivalen

Informasjon om Karlsøyfestivalen

Karlsøya er ei lite øy i Nord Troms. I tråd med datidens radikale verdier flyttet en gruppe ungdom og unge voksne til Karlsøya tidlig på 70 tallet. Utover 70 tallet og 80 tallet flyttet stadig flere utover. Noen for å virkeliggjøre utopiske visjoner om en ny og bedre verden. Andre på grunn av den romsligheten og medmenneskeligheten som Karlsøya etterhvert representerte. Felles for alle som skapte seg et hjem på Karlsøya var at de ønsket å skape et alternativ til det som storsamfunnet sto for. På det meste var det et hundretalls mennesker som bodde på Karlsøya og delte drømmen om et nytt og bedre samfunn.

les mer
How to get to Karlsøyfestivalen?

How to get to Karlsøyfestivalen?

The island of Karlsøy is situated at exactly 70° north and 20° east, “at the edge of civilization” as a danish journalist once wrote. But no worries! Here is a guide on how to get to the festival from Tromsø city.

les mer

KARLSØYFESTIVALENS MANIFEST

Den er ei markering av motstand mot et samfunn der de viktigste verdiene er lønnsomhet, konkurranse og grådighet. Den er en protest mot raseringen av distriktene, miljøødeleggelsene, rasisme og diskriminering. Den protesterer mot kolonialismen, utbyttinga og den brutale undertrykkinga av verdens folk.

Karlsøyfestivalen er en fest for og ei feiring av alle positive motkrefter! Den skal gjenspeile, gjenskape og fremme alle de alternative kreftene som kjemper for en annen og bedre verden preget av solidaritet, medfølelse og kjærlighet.

@karlsoyfestivalen på Instagram