Radiokino: I Elsa Laulas fotspor gjennom Sápmi

Radiokollektivet Søstrene Suse har reist gjennom Norge, Sverige og Finland for å prate med 22 samiske damer. De ville finne ut hva situasjonen er for samene i dag.

Da jubiléet Tråante i fjor markerte at det var 100 år siden det første samiske landsmøtet blei arrangert i Trondheim, var det ei samisk kvinne som blei spesielt trukket frem.

Elsa Laula Renberg var initiativtaker til det første samiske landsmøtet i 1917. Det var spesielt både at hun var kvinne og en samisk person som var tydelig i samfunnsdebatten på den tida.

Eva Fjellheim, Susanne Normann, Ingrid Fadnes og Astrid Fadnes ville finne ut hvordan situasjonen er for det samiske folket i dag. Inspirert av Elsa Laula Renberg, skapte de kollektivet Søstrene suse og jobbet frem idèen om å lage en radiodokumentar med utgangspunkt i de samiske kvinnene sine historier gjennom de siste hundre årene.

Det var starten på dokumentarserien «I Elsa Laulas fotspor gjennom Sápmi».

Eva Maria Fjellheim, Susanne Normann, Astrid Fadnes, Ingrid Fadnes og Kjersti Kanestrøm fikk støtte fra Fritt ord og Sametinget. På reisa har de ønska å dekke et mangfold både i alder, perspektiver, erfaringer og geografi, og har reist rundt, tatt seg god tid, og møtt folk der de er.

Reisa har gått igjennom Sapmi – i både sørsamiske, lulesamiske og nordsamiske områder. De har reist mest rundt i Norge, men har òg vært i Sverige og Finland. På reisa snakka de med 22 forskjellige samiske kvinner med et aldersspenn fra 19 til 83 år. På reisa fant de ut at samiske kvinner har ei sterk og viktig rolle i det samiske samfunnet.

Følgende to episoder vil bli vist på Karlsøyfestivalen 2018:

Hver av episodene er på 25 minutter, og i tillegg holder Susanne Normann en intro på 5 – 10 minutter. Det blir anledning til å stille spørsmål etter radiokinoen. Begge episodene er på norsk.

Episode 1: 400 reinskaller, 400 kulehull

De 400 reinsdyrskallene på kunstfestivalen «Documenta» i Kassel i Tyskland.

De 400 reinsdyrskallene på kunstfestivalen «Documenta» i Kassel i Tyskland.

Den samiske kunstneren Máret Anne Sara henger opp 400 reinskaller utenfor det norske stortinget, alle med et kulehull i panna. Om kort tid skal høyesterett avgjøre om hennes lillebror, Jovsset Ante Sara, må tvangsslakte reinflokken sin etter pålegg fra staten. Det står ikke bare om den unge reindriftssamens næringsgrunnlag, men om framtiden til et helt folk. Vil Høyesterett lytte til samene? Pågår det fortsatt en kolonisering av Sápmi?

Episoden er en del av radioserien «I Elsa Laulas fotspor gjennom Sápmi»:
2017 markerte 100 årsjubileet for det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917. Den samiske kvinnen Elsa Laula Renberg stod i bresjen for det historiske møtet og kampen for samiske rettigheter. I «Elsa Laulas fotspor» møter vi samiske kvinner som på ulike måter forvalter den samiske arven innenfor Sápmi i dag. De snakker om språk, kampen om naturressursene, kunst og kultur og fornorskningen- og rasebiologiens historie. Mange av temaene som ble diskutert for 100 år siden er like aktuelle i dag.

Radiodokumentaren er laget av kollektivet Søstrene suse i samarbeid med RadiOrakel, og er støttet av Fritt Ord og Sametinget


 

Sørsamen Elsa Laula Renberg var initiativtakeren til det første samiske landsmøtet i 1917.

Sørsamen Elsa Laula Renberg var initiativtakeren til det første samiske landsmøtet i 1917.

Episode 2: «Baajh vaeride årrodh – La fjella leve»

Radiodokumentaren «I Elsa Laulas Fotspor Gjennom Sapmi» er en reaksjon på manglende plass til samiske stemmer, og spesielt kvinnelige stemmer, i media. Lytteren tas med på en reise gjennom fotsporene til den samiske foregangskvinnen Elsa Laula Renberg, og i møte med samiske kvinner som kjemper rettighetskamper i dag. Er temaene som ble diskutert på det første samiske landsmøtet i Trondheim for 100 år siden, fortsatt aktuelle i dag?

På dette arrangementet vil vi lytte til episoden «Baajh vaeride årrodh – La fjella leve» hvor vi møter tre samekvinner fra tre generasjoner som kjemper samme kamp. 40 år etter Alta-saken er striden om naturressursene fortsatt like aktuell. For mange samer kjennes kampen for rett til land og vann som en kamp for fremtida til den samiske kulturen. Men uten medias søkelys er det en kamp som stort sett må foregå i det stille.

Radiodokumentaren er laget av kollektivet Søstrene Suse i samarbeid med kvinneradioen RadiOrakel, og er støttet av Fritt Ord og Sametinget.

 

 

Linker

https://framtida.no/2018/03/12/i-elsa-laulas-fotspor-i-sapmi
https://no.wikipedia.org/wiki/Elsa_Laula_Renberg