Seminar: 50 år siden 1968

Karlsøyfestivalen 2018 ønsker å markere at det i år er 50 år siden 1968. På samme måte som Karlsøya ofte omtales i mytiske vendinger som hippieøya i nord  står 1968 i historien som hippienes år. Den mytiske fortellingen om 1968 og hippienes tidsalder maner fram bilder av blomsterbarn som holder hender mens de danser barfot i ring med blomsterkranser i håret. Og de mytiske fortellingen om Karlsøya ligger ikke langt bak.

Dette høres kanskje ut som oppskriften på det gode liv for noen, men det er altså ikke dette som er fokuset for Karlsøyfestivalens markering av 1968.

Dagens blomsterbarn

Dagens blomsterbarn

1968 handlet om så mye mer. På den ene siden var det jo faktisk en livsstilsrevolusjon som utfordret etablerte sannheter om det gode liv. Man eksperimenterte ikke bare med rusmidler, men også med seksualitet, livsstil og identitet. Det handlet ikke bare å finne seg selv. Den motkulturelle revolusjonen fra 1968 var helt sentral for feminisme, likestilling og skeive rettigheter i påfølgende tiår og fram til i dag.

1968 var også et fokuspunkt for mange av de viktigste politiske kampene som fortsatt er like høyaktuelle. Og det er ikke alltid slik at utviklingen synes å ha gått rett vei. For eksempel viser Global Peace Index 2017 at det kun er fire av verdens land som ikke er involvert i væpnet konflikt. Så selv om kamp mot militarisme var sentralt i 1968, er det kanskje enda viktigere i dag. I dag er det et stort fokus på klima. Samtidig så ser vi en natur som er ute av balanse med seg selv. CO2 ekvivalenter er kun en del av en helhetlige miljøkamp som framstår som stadig mer nødvendig.

Konsensusmøte før festivalen

Konsensusmøte før festivalen

Å leve i pakt med naturen er ikke lengre bare en fjern hippiedrøm, men noe som synes helt nødvendig for at menneskeheten skal kunne fortsette å eksistere på planeten vår. Og når krig, klimakrise og fattigdom sender stadig flere mennesker på flukt blir internasjonal solidaritet mer nødvendig enn noensinne. Karlsøyas moderne historie er tett knyttet sammen med ideer og sosiale bevegelser som fant et historisk fokus i 1968. Tanker om et alternativt samfunn basert på solidaritet og selvberging lokket ungdom til å flytte til Karlsøya tidlig på 70-tallet og utover 80-tallet.

Barneyoga

Barneyoga

Selv om Karlsøya aldri ble det Utopia som mange drømte om, lever fortsatt drømmen om en ny og bedre verden på Karlsøya. Vi inviterer derfor aktivister, alternative miljøer og alle de kreftene som kjemper for en annen og bedre verden preget av solidaritet, medfølelse og kjærlighet til å komme å skape Karlsøyfestivalen 2018 sammen med oss. Ikke for å mimre over 1968 som en svunnen tid. Men for å bruke tilbakeblikket til å forstå kampene vi kjemper i dag, lokalt og globalt. Gjerne barfot og med blomsterkrans i håret, om det er det man vil.

Hippier på Karlsøyfestivalen

Karlsøy i Troms

Karlsøya er ei lita øy i Nord-Troms. Inspirert av tankesettet og de sosiale bevegelsene fra 1968, og i tråd med datidens radikale verdier flyttet en gruppe ungdom og unge voksne til Karlsøya tidlig på 70-tallet for å skape et alternativ samfunn. På 80-tallet blomstret dette samfunnet og det var mange kollektiv, der noen drev med jordbruk og andre jobbet med kunst og musikk. Det var et levende samfunn med over 100 beboere på det meste. Det var mange barnefamilier på øya, som var med på å holde liv i den lokale skolen. Utover 90-tallet ble barna voksne og begynte å flytte fra Karlsøya. Etterhvert var det bare en håndfull gjenboere av alle de som en gang hadde funnet Karlsøya i søken etter det nye samfunnet. Likevel så var det fortsatt et stort miljø av utflyttede barn og andre som hadde tilknytning til Karlsøya, som fortsatt delte drømmen om en ny og bedre verden.
Hippier på Karlsøyfestivalen

Karlsøyfestivalen

Karlsøyfestivalen ble derfor startet i 1999 for å ha et møtested som kunne videreføre verdiene og visjonen til det miljøet som hadde utviklet seg på Karlsøya. Festivalen arrangeres i år for 19. gang og har blitt et viktig møtested for alternative miljøer og nettverk, samtidig som den er den største kulturbegivenheten i Karlsøy kommune, som kombinerer kunst, musikk og politikk.
Hippier på Karlsøyfestivalen
(Foto: Bjørn-Kåre Iversen, Anka Nordenborg, Ole Pedersen og flere)