HOVEDSEMINAR: KAMPEN OM HAVET – 7. Juli

Norge har en kystlinje som strekt ut går 2,5 ganger rundt ekvator. Havområdene er seks ganger større enn vårt landarealet. Tradisjonelt har havet vært en fiskeriallmenning, og bærebjelken i den norske, og kanskje særlig den nord-norske, kystkulturen.

Gjennom strukturering av fiskekvotene har det som tidligere var fiskeriallmenning blitt fordelt på stadig færre hender. I dag kontrollerer et tjuetalls familier halvparten av alle fiskerettighetene i Norge.

Leveringsplikten som skulle sikre arbeidsplasser på land har blitt til tilbudsplikt. Men når Røkke-kontrollerte Havfisk tilbyr fisk til Røkkekontrollerte Norwegian Seafood på land, og Norwegian Seafood står fritt til å takke nei slik at Havfisk med loven i rygg kan sende fisken til andre siden av jorda for å bli foredla der, så står tilbudsplikten igjen som en vits.

Produksjonen av norsk oppdrettslaks er doblet de siste ti årene. I 2015 stod Norge for over halvparten av verdens lakseproduksjon. Fiskeriminister Per Sandberg tror på en ytterligere femdobling mot år 2050. Det skal bygges en ny terminal på Gardermoen for å fly norsk laks ut i verden. Samtidig gjør foringen og produksjonsmåten at oppdrettslaksen ikke lengre har de næringsverdiene som man vanligvis forbinder med feit fisk. Og næringen blir i stadig større grad forbundet med lakselus, forurensing og marine økosystemer i ubalanse.

Hvor sikkert er det at norsk laks er den nye oljen, dersom oppdrettsnæringa får seg en internasjonal omdømmeknekk, lik det de opplever på hjemmebane i dag? Og hvordan passer kystfisket inn i planer om femdobling av oppdrettsnæringa?

Det pågår en rå maktkamp om havet. Spørsmålet er i bunn og grunn hvem som skal eie havet, og retten til å ta ut ressursene der. Skal det fortsatt være en allmenning som eies av det nasjonale fellesskapet, eller skal verdiene konsentreres i hendene på få trålredere og oppdrettsselskaper?

Vi har vunnet noen viktige slag i denne kampen. I 2013 avgjorde Høyesterett med knappest mulig margin, at strukturerte trålkvoter ikke var gitt til evigvarende tid. Og tidligere i vår gikk fiskeriminister Per Sandberg på en smell da Stortinget stoppet han i å avslutte hele pliktordninga og gi fullstendig frislipp til trålrederne på bekostning av kystsamfunnene. Men selv om viktige slag er vunnet, er kampen om havet langt fra over.

Fredag 7. juli arrangerer lokale fiskere og aktivister Ullsfjordtoktet. Dette er ei markering mot forurensende og fiskerifortrengende oppdrett i åpne merder. Fra Lubben/Nordeidet på østsida av Reinøya går de i «tog» med båtene sine mot Karlsøya. Her tar Karlsøyfestivalen de imot med seminaret “Kampen om havet” hvor vi diskuterer hvordan vi tar kampen videre.

Ullsfjordtoktet i iTromsø

Program:
KAMPEN OM HAVET
Fredag 7. Juli

Konferansier og møteleder Ingrid Evertsen

Klokka 16.00
Ole Pedersen ønsker velkommen på vegne av Karlsøyfestivalen

Ingrid Evertsen Introduserer seminaret

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) -Hovedinnleding
Stortingsrepresentant for SV. Har startet kampanjen Ja til Nord-Norge på Stortinget. Ivrig talsmann for en politikk for Nord-Norge på nordnorske premisser.

Bjørn Willumsen
Nylig avgått leder av Fagforbundet Tromsø etter 20 år

Paul Jensen (Fisker)
Tidligere leder av Kystfiskarlaget og årets kvalitetsfisker 2015.

Karl Albert Hansen (Fiskehandler)
Fiskehandler Karl Alberth Hansen startet Karls Fisk og Skalldyr AS i det små i 2003 med 2 paller med frosne skalldyr, og etter det har han bygget bedriften stein for stein. Han har opplevd at avtaler med fem rekebåter fra Sommarøy ble til null i løpet av tre år.

Spørsmål og innspill fra salen

Klokka 17.15 Pause

Klokka 17.30
Jens Ingvald Olsen (R)
Er gruppeleder og formannskapsmedlem 2015-2019. Fylkestingsrepresentant i Troms 2015-2019. Førstekandidat for Rødt i Troms ved stortingsvalget i 2017.

Mikal Nerberg (MDG)
Kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne Lyngen siden 2015. Leder for Klima- og miljøutvalget i Lyngen. Mikal Nerberg er opptatt av primærnæringene, ressursforvaltning, natur og næringsutvikling.

Herman K. K. Hansen (Naturvernforbundet)
Leder i Naturvernforbundets oppdrettsutvalg. Kan mye om oppdrett og fiskeri. Leder «Kystopprøret – gjenreis kystnorge» med over 12.000 følgere på facebook.

Klokka 18.00
Alle innlederne samles i panel, diskusjon med salen med fokus på prioriteringer, strategi og mobilisering.

Klokka 18.45 SLUTT