Seminar: På Karlsøy i Troms – Her skal vi bygge og her skal vi bo? – Onsdag 5. Juli

Det ligger en uforløst drøm om en levende framtid på Karlsøya basert på kultur i kombinasjon med bærekraftig landbruk og fiskeri. På festivalen i 2015 ble det etablert en forening som har som formål å utvikle kunnskap om hvordan etablere en økolandsby på Karlsøya. Foreningen skal innhente informasjon, utvikle nettverk og avholde seminarer og verksteder.

Det er i dag en stor bevegelse for økolandsbyer, og det etableres for tiden flere økolandsbyer i Norge, norden, Europa og verden. Dette er en bevegelse som til en stor grad ressonerer med de verdiene som lå til grunn for bosettingen på Karlsøya tidlig på 70-tallet.

Er det mulig å se for seg at man kan etablere et levende økosamfunn på Karlsøya med 50 til 100 beboere, og bærekraftige arbeidsplasser. Hvordan går man fram, og hvor begynner man?

Dette er et uformelt verksted der vi snakker om muligheter og utfordringer for å utvikle en økolandsby på Karlsøya. Hva kan vi gjøre for å komme et skritt videre til neste festival?