SEMINAR: SOSIALE BEVEGELSER – 8. JULI

Sosiale bevegelser verden over sier at en annen verden er mulig. Dette er et todelt seminar som i første del vil ta for seg sosiale bevegelser i Mellom-Amerika og i andre del Kurdistan og Sapmi.

13.00 – 14.15: Norske interesser og Sosiale bevegelser i Mellom-Amerika

Mari Beitnes, Frøya Torvik og Yngve Heiret har erfaring fra solidaritetsarbeid med Mellom-Amerikanske grasrotsbevegelser. De kommer til Karlsøya for å snakke om norske investeringers konsekvenser i Mellom-Amerika. Samtidig vil de fokusere på alternativene som sosiale bevegelser bygger i regionen, og hvordan globale solidaritetsnettverk kan skape alternativer til den globaliserte kapitalismen. 

 
14.30 – 17.00: Queerfeministisk frigjøring fra Kurdistan til Sapmi

Kurdistan er kanskje et av de mest spennende områdene i verden i dag for sosiale bevegelser og frigjøringskamp. Kurderne organiserer områder med direkte demokrati, i et midtøsten som på mange måter står i brann. Det er full krig i Syria, i Irak slåss de mot et Daesh (IS) på vikende front og I Tyrkia fører Erdogan et svakt demokrati i en stadig mer autoritær retning, Midt i dette er det de kurdiske frihetskjemperne med base i Rojava, etablerer autonome selvstyrte områder.

Som det største folkeslaget i regionen uten et eget land, har de mange likevel valgt å ikke slåss for en egen stat, men heller arbeide direkte med å etablere autonome selvstyrte områder, som de kaller demokratisk konføderalisme.

Et viktig aspekt ved disse frigjorte områdene er at de sier at det først og fremst er en feministisk frigjøring, og at revolusjonen ikke kan fungere uten at kvinnen er fri. Basert på dette er kvinner alltid tilstede med lik representasjon der kurderne er representert og organisert.

Andam Aso Aziz

Karlsøyfestivalen har invitert de to kurdiske aktivistene Begard Reza og Andam Aso Aziz til å snakke om kurdisk frigjøringskamp og demokratisk konføderalisme.

I mai var Begard på en konferanse i Enare i finsk sapmi i regi av Interfem, som er en antirasistisk og feministisk tenketank og ressurssenter. Her møtte hun samiske aktivister og de fant raskt ut at de hadde felles erfaringer og interesser. Når Begard ble invitert til Karlsøyfestivalen for å snakke om kurdisk frigjøringskamp foreslo hun derfor å invitere med samiske aktivister slik at de sammen kunne snakke om felles erfaringer med kolonialisme, feminisme og frihetskamp. For mange vil dette gi et nytt blikk på den samiske feministiske virkeligheten. Hun fikk derfor med seg den samiske queerfeministiske aktivisten Stina Aletta Aikio. Sammen med Andam Aso Aziz vil de lede et verksted om kolonialisme, rasisme, sexisme og motstand med fokus på Kurdistan og Sapmi.

Stina Aletta Aikio

 

Verkstedet vil bli holdt på engelsk / This workshop will be in English

Welcome to a workshop and conversation about colonialism, racism, sexism and resistance.

We have invited three activists to talk about the Kurdish question and the Sami struggle. What do the Kurds and Sami people have in common? What can we learn from each other’s struggles and what kind of society are we fighting for?

Begard Reza

Invited guests are:
Stina Aletta Aikio
Begard Reza, Kurdish activist
Andam Aso Aziz, Kurdish activist