The Pink..

The Pink.. er en hekleinstallasjon i rosa som ønsker at tilskuere og deltakere reflekterer over hvordan farger lager kunstige skiller mellom for eksempel kjønn. Det inviteres under festivalen til tegnestund i installasjonen de dagene den står oppe. Her vil kunstneren være tilstede og lede samtaler rundt temaet i tillegg blir det tid til fritegning i den vakre naturen. Prosjektet er tilpasset alle aldersgrupper.

The Pink.. er endel av et hekle og installasjonsprosjekt som bruker tekstil, foto, video, farger og former til å si noe om verden i dag. Temaer er identitet, dyreliv og forurensing på flere nivåer.

Tid: 6.-8. Juli kl 14- 16 i Sandvika. 

English: The Pink- a tipi tent crocheted of predominately pink leftover yarn. The tipi will have a flag on top that says ‘ Who are you? And Who are you? on the other side.
The work is approximately 3m wide and 4m high. The interior of the tipi has a large pink circle where the public can sit reflecting on the associations given by the colour, room and site. The color pink has a number of connotations such as «pink bloggers,» feminism, girl / boy, queer movement etc.