Kunst

ART WALK MED STØY!

Støy! jubileum inviterer til en Art walk og åpning av uteromskunst 1. august som en hyllest til Karlsøyfestivalen 20 år! 

Arbeidene vil kunne ses over hele øya og under åpningen vil kunstnerne selv presantere arbeidene sine. Det vil bli dans, performances, grafittiarbeider, arbeider i tekstil, rene naturmaterialer, ombygde båter, foredrag og konsert med mere. Et mere detaljert program kommer nærmere åpningen.

Kunstnerne som deltar er:  Gabriel Johann Kvenseth (NO), Lill Yildiz Yalcin, (NO), Stig Olav Tony Fredriksson (SE), Sofia Waara (SE), Inari Virmakoski (FI), Espen Sørli aka JameOne (NO), Maya Mi Samuelsen (NO), Joar Nango (NO) og Anita Hillestad (NO). Ho Berit Margrethe Paulsen Wind (NO), Pia De Mailly (FR/NO) og Epikurs Euforie (NO). Flere blir inkludert underveis.

 


Foto: Anita Hillestad. Karlsøy- Art walk – Støy! 2012.

Støy! er ett uteromskunstprosjekt initiert av billedkunstner Anita Hillestad. Prosjektet skal undersøke mulighetene for kunst i det offentlige rom. Støy! Skal etableres som en fast plattform for samarbeid i uterom vidt definert der byrom og uterom som skog, jorder og fjell blir likestilte som arenaer for utforsking. Prosjektet kan beskrives som et urbant landart prosjekt som tar opp i seg den tradisjonelle betydningen av landart og blander dette med urbane utrykksformer som Streetart, graffiti og installasjoner. Tittelen viser til prosjektets målsetning, å undersøke muligheter for å bruke uteromskunst til å si noe om vår tid, belyst ved arbeider som viser til nåtid og fortid. Tittelen viser også til prosjektets mål: å undersøke mulighetene for denne kunstformen i et stadig mere regulert uterom. 

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og Regionale prosjektmidler for visuell kunst.