Festival,  Politikk

Artifishal (Film, 2019)

ARTIFISHAL er en 75-minutters dokumentarfilm som utforsker de økologiske, økonomiske og kulturelle kostnadene ved oppdrettsindustrien.

Filmen er produsert av Patagonia grunnlegger, Yvon Chouinard og regissert av Josh “Bones” Murphy.

ARTIFISHAL setter fokus på konsekvensene lakseoppdrett har på forekomsten av villaks. Dette er en global problemstilling. Filmen tar oss inn i oppdrettsannlegg flere steder i USA. Vi får blant annet se hvordan industrien får legge premissen på bekostning av naturvern langs Elwha-elven i staten Washington. Vi får se hvordan en ulykke ved Kypros førte til at mere enn 240 000 syke oppdrettslaks rømte og blandet seg med villaks. Og ikke minst får vi se bilder fra Alta hvor aktivister har dokumentert ødeleggelsene på økosystemet fra oppdrettsanlegg.

Se trailer for Artifishal herhttps://www.youtube.com/watch?v=dUWoTrpuMFc

Filmen er en del av en europeisk kampanje med fokus på oppdrettsindustrien på Island, i Norge og Skottland.

Den største europeiske lakseindustrien er i Norge og Skottland. Med bakgrunn i erfaringene herfra er den planlagte utvidelsen av næringen til Islands uberørte fjorder skremmende.

Patagonia samarbeider med frivillige organisasjoner i disse landene med et opprop som krever at man ikke gir nye tillatelser til flere åpne anlegg og faser ut de eksisterende så snart som mulig.

Klikk her for å signere oppropet.

Festivalhuset Onsdag 19.00 og lørdag 12.00