kaoshuset
Barn,  Festival

KAOSHUSET!

Kaoshuset er for andre år på rad på Barneprogrammet! Både barn og voksne kan delta sammen på Kaoshus-verkstedene Marta Maciejewska og Ingmar Nilsen har i år. I fjor ble det i samarbeid bygd et mikrohus av paller, gjenbruksmaterialer og ull som isolasjon.

Første del av årets Kaoshus er verksteder der vi ferdigstiller huset, samt lager jordleire, vannfilter og en strømgeneratorer basert på vann, vind, sol eller menneskelig kraft.

Andre del er Kaoshuset som et møtested for folk som er interessert i bærekraftige bygninger, der man kan dele og utvikle kunnskap, inspirere og lære av hverandre. Denne delen starter allerede nå, og er et forum for kommunikasjon om eventuelle andre klima-og miljøvennlige hus-prosjekter. For å delta i debatten og utfoldelsen, kan du sjekke ut dette FORUMET!