Maya Mi Samuelsen i garn
Årets artister,  Artister,  Festival,  Kunst

MITT OPPRØR MOT OPPDRITT

– Ei pønka, subjektiv og vill forestilling motivert av fiskeoppdrett i åpne anlegg!
AV SAMUELSEN PRODUKSJONER

Maya Mi kommer fra Karlsøya. Store deler av øya er naturreservat på grunn av et rikt mangfold av kulturlandskap med sjeldne vekster og gammel skog. I 2015 besluttet politikerne i Karlsøy å opprette et åpent oppdrettsanlegg ved Korsnes, da besluttet Maya Mi å bruke sin kunst som aktivisme og overlevelsesmekanisme. 

Maya Mi Samuelsen med baryton
Foto: Eivind Hansen

Maya Mi forteller om sitt forhold til havet og sin opplevelse av å ha et oppdrettsanlegg rett utenfor huset sitt. Gjennom dans, tekst og musikk  formidler Samuelsen og hennes team historien til øya og prosessen om vedtaket i Karlsøy kommune, samt hvilke konsekvenser det har for natur og mennesker.

Alle engasjerte og uengasjerte er invitert til en musikalsk og bevegelig eksplosjon av ei pønka helaftens forestilling om oppdrettsnæring i åpne anlegg, med Maya Mi Samuelsen og komponist og musiker Håkon Oftung (Jordsjø) i aksjon på Maya Mi sin tomt på øya.

Det handler om forholdet mellom den ville naturen og den kultiverte kulturen. Hvem har rettighetene til havet? Hvordan har det vært i tidligere tider? Hvordan var rettighetene fordelt før? Hvem har ansvaret for at naturen blir forvaltet på en bærekraftig måte nå? Hva gjør vi hvis rekene og raudåta forsvinner? Skal vi spise penger da?

MITT OPPRØR MOT OPPDRITT er et dansekunst – og aktivismeprosjekt om tema oppdrettsnæring. Samuelsen formidler research og debatterer med publikum gjennom bloggen: «Rett fra levra» på nettsida: https://mayami.no​. 


“​Jeg ønsker å utøve et ikke- voldelig opprør gjennom dette kunstprosjektet. Jeg har valgt å bruke​ ​ordet oppdritt fordi det var det første som slo meg: dette er ikke oppdrett, men oppdritt! Oppdrett er for meg oppdritt, dritt som velter opp og brer seg overalt. Karlsøya er min plass, ikke kapitalistenes dass. Dette kan jeg ikke stå stille og være vitne til, jeg må gjøre opprør, jeg må lage kunst aktivisme som en slags overlevelsesmekanisme…” 
(Dansekunstner Maya Mi Samuelsen) 

“Når ord blir fattige og ingen av våre stemmer blir hørt, da må vi lage kunst og håpe at noen blir rørt.”
(Dansekunstner Maya Mi Samuelsen)

Som første stopp under årets Art walk torsdag 1. august vil Støy!Jubileum kunstner Maya Mi Samuelsen fremføre produksjonen MITT OPPRØR MOT OPPDRITT!

Linker

http://www.dansearenanord.no/mitt-opproslashr-mot-oppdritt.html

«Rett fra levra»: https://mayami.no​. 

Team

Koreograf, prosjektleder, dansekunstner: Maya Mi Samuelsen 

Komponist, musiker: Håkon Oftung 

Scenograf: Hanne Synnøve Nilsen 

Visuell profil, Foto: Eivind Hansen 

Regikonsulent: Elin Danielsen 

Video: Eivind Hansen, Elin Danielsen 

Produsent: Nanna Berntsen, Dansearena nord

Takk til: Mentor Liv Hanne Haugen (UREDD), Niels Christian Stenklev og Håvard Dahl Bratrein.

Som første stopp under årets Art walk torsdag 1. august vil Støy!Jubileum kunstner Maya Mi Samuelsen fremføre produksjonen Mitt opprør mot oppdritt. 

Prosjektet er støttet av Fritt Ord, Tvibitstigen, Vårscenefest, Dansearena nord, FFUK og Kulturrådet.