Festival,  Politikk,  Toppsak

Ta havet tilbake og jorda i bruk

Ta havet tilbake og jorda i bruk er hovedseminaret under årets Karlsøyfestival. Navnet er hentet fra en kampanje som ble lansert under Globaliseringskonferansen 2018. Torgeir Knag Fylkesnes var en av initiativtakerne sammen med Are Einari Skau fra Norges Sosiale Forum og et bredt spekter av norske organisasjoner.

Oppropet bak kampanjen sier:

Vi trenger en ny retning, med en ny fiskeri- og jordbrukspolitikk, ikke kun for bønder og fiskere, men som sikrer samfunnsoppdraget næringene har på vegne av fellesskapet, og som utformes i samråd mellom folk, næringene, politikere og sivilsamfunn. Vi må stille oss disse spørsmålene:

  • Hvordan skal ressursene fordeles og hvem skal de komme til gode?
  • Hvilke maktstrukturer har vi i dag? Og hvilke vil vi ha for framtida?

Dette er spørsmål vi har diskutert gjennom flere år på Karlsøyfestivalen. Vi har derfor invitert initiativtakerne bak kampanjen til festivalen og lar kampanjen sette rammene for hovedseminaret på festivalen.

Tradisjonen tro gjør vi det likevel på vår egen måte på Karlsøyfestivalen og setter både et tydelig Nord-Norsk fokus på kampanjen, samtidig som vi setter den i sammenheng med internasjonale bevegelser og sivil ulydighet som politisk virkemiddel.

Seminaret åpnes med en presentasjon av kampanjen som en plattform for mobiliseringe. Kampanjen presenteres av Are Einari Skau som er en av initiativtakerne bak kampanjen og tidligere leder for Norges Sosiale Forum som arrangerer Globaliseringskonferansen.

Deretter får vi et nord-norsk perspektiv på kampanjen av Torgeir Knag Fylkesnes. Fylkesnes er kjent for de fleste som nestleder i SV, stortingsrepresentant for Troms SV, initiativtaker til Ja til Nord-Norge kampanjen og utvilsomt den personen som har løftet Nord-Norske interesser høyest opp både på Stortinget og i den generelle norske offentligheten.

Kystopprøret er den stiftende aktøren i kampanjen Ta havet tilbake og jorda i bruk med tydeligst Nord-Norsk tilhøriget. De har de siste årene vært en av de tydeligste stemmene for at fiskeriressursene tilhører folket. De har satt søkelys på fisk som sendes til Kina og Europa for bearbeiding i stedet for langs kysten av Norge. Og om hvordan fiskeressursene havner på færre og færre hender, og hvordan trålpliktene ranes fra samfunnene i Nord-Norge.

Le quartier libre som vi har stiftet kjennskap med tidligere på festivalen tar jorda i bruk gjennom jordokkupasjon i Dijon i Frankrike.

Natur og Ungdom
er også tilsluttet kampanjen Ta havet tilbake og jorda i bruk. Lasse Bjørn forteller om status i kampen om Repparfjorden. Selv om gruvedumping ikke inngår kampanjekravene, så handler kampen mot dumping av gruveslam i Repparfjorden i høyeste grad om å ta havet tilbake.

Extinction Rebellion har fått stor oppmerksomhet det siste året på grunn av sine uortodokse metoder basert på en kombinasjon av massemobilisering og sivil ulydighet. Arthur Start forteller om hvordan de jobber med sivil ulydighet.

Etter innlegget fra Arthur Start blir det en liten samtale med Arthur, Lasse, og kanskje publikum, om bruk av sivil ulydighet som politisk virkemiddel.

Dagen avsluttes med en samtale ledet av Torgeir Knag Fylkesnes om ressurskamp og Nord-Norsk mobilisering.


Program:
12.00 Visning av filmen Artifishal (2019)
13.30 Velkommen
13.40 Ta havet tilbake og jorda i bruk ved Are Einari Skau
14.00 Ta havet tilbake og jorda i bruk – Sett Nordfra ved Torgeir Knag Fylkesnes
14.40 Pause
14.55 Kystopprøret ved Eva Robertson
15.25 Le quartier libre (det frie nabolaget)
15.40 Pause med fiskesuppe
16.00 Kampen om Repparfjorden ved Lasse Bjørn
16.30 Civil disobedience ved Arthur Start (UK)
16.45 Samtale om sivil ulydighet som politisk virkemiddel
17.15 Pause
17.30 Ressurskamp og Nord-Norsk mobilisering. Samtale ledet av Torgeir Knag Fylkesnes
18.15 Takk for i dag. Kos dere fortsatt på festival!