• Festival,  Frivillig,  Praktisk informasjon

    Vil du jobbe som frivillig på festivalen?

    Karlsøyfestivalen er avhengig av frivillig innsats. Vi ønsker å ta godt vare på våre frivillige og får ofte tilbakemelding på at det å være frivillig er en av de triveligste måtene å oppleve festivalen på. Som frivillig er du med på å skape festivalen. Og det er uten tvil dere frivillige som gjør det mulig å invitere til festival på en øy med noen titalls fastboende. Det er også ofte de frivillige som møter de andre gjestene og sånn sett blir festivalens ansikt utad. Det er derfor viktig at du som frivillig er positiv og hyggelig, og representerer de verdiene Karlsøyfestivalen ønsker å formidle til våre gjester. Hvis du er…

  • Festival,  Toppsak

    Karlsøyfestivalen fyller 20 år!

    Vi ønsker alle hjertelig velkommen til den 20. Karlsøyfestivalen i sommer! Den grønne bølgen er igjen i anmarsj og Karlsøyfestivalens manifest er aktuelt som aldri før. Dumping av gruveavfall i Repparfjorden, oppdrettsanlegg som ødelegger havet, amerikanske militærbaser og atomubåter i Nord-Norge, mikroplast over alt, insekts- og fugledøden, ekstremvær og migrasjon over hele verden. Dette er tema vi har tatt opp på det politiske programmet til Karlsøyfestivalen tidligere år. I sommer ønsker vi å fortsette dette arbeidet, med et spesielt fokus på havet, fisken, Nord-Norge, klimakamp og miljøutfordringene vi står ovenfor framover!